هیأت موسسین  

 

 

آقای علی اکبر فرازی
معاون امور بین الملل اتاق ایران،صنایع ،معادن وکشاورزی ایران  وسفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در قبرس ،مجارستان ورومانی


 

 

آقای دکتر داریوش سرداری
تحصیلات : دکتری تخصصی فیزیک هسته ای -گرایش پرتو پزشکی ، استادیار دانشگاه علوم وتحقیقات


 

 

آقای دکتر حسن تامینی لیچایی
تحصیلات : دکتری آموزش بهداشت ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
نماینده مردم رشت دردوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی


 

 

آقای دکترحسینعلی رحیمی
تحصیلات : دکتری زبان وادبیات فارسی


 

 

آقای سعید مرادی
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی


 

 

آقای دکتر محمد تمدن
تحصیلات : دکتری زبان وادبیات فارسی


 

 

 

آقای دکتر محمد بهنام فر
تحصیلات : دکتری زبان وادبیات فارسی ، دانشیار دانشگاه بیرجند


 

 

خانم دکتر معصومه سیدمرادیان
تحصیلات: دندانپزشک دانش آموخته دانشگاه کارول داویلا بخارست