عضویت در انجمن دوستی ایران و رومانی

شرایط عمومی: پذیرش و رعایت اساسنامه، دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت حق عضویت، محروم نبودن از حقوق اجتماعی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و موافقت هیأت مدیره

 

شرایط اختصاصی: برخورداری از تحصیلات علمی و تجارب مفید در زمینه رابطه دو کشور، از ایرانیان فارغ التحصیل از دانشگاههای آن کشور باشد، از فارغ التحصیلان دانشگاههای ایران در رشته زبان و ادبیات آن کشور باشد، از پژوهشگرانی که در رابطه با آن کشور مطالعات و تألیفاتی داشته اند باشد، از افراد با تجربه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا از دیپلماتهای ج.ا.ا و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

 تبصره: عضویت افراد منوط به دارا بودن تمامی شرایط عمومی و حداقل یکی از شرایط اختصاصی می باشد و هیأت مدیره موظف است بلافاصله مشخصات اعضاء را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه اعلام نماید.

 

انواع عضویت:

۱- عضویت اصلی (پیوسته): عضویتی است که در آن عضو علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط عمومی، حداقل یکی از شرایط اختصاصی را دارا بوده و عضویت آن علاوه بر تأیید هیأت مدیره به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد.

2-عضویت افتخاری (وابسته): عضویتی است که در آن عضو دارای تمامی شرایط عمومی به جز پرداخت حق عضویت بوده و فاقد شرایط اختصاصی می باشد. افراد علاقمند به گسترش روابط دو کشور که واجد شرایط عضویت اصلی نباشد می توانند به صورت عضو افتخاری پذیرفته شوند. عضو افتخاری فاقد حق رأی بوده و نمی تواند عضویتی در هیأت مدیره و بازرسی داشته باشد.

 

 

عضویت انجمن دوستی ایران و رومانی

با عنایت به اینکه انجمن دوستی ایران و رومانی بعنوان یک نهاد مردمی، غیر سیاسی،  غیرانتفاعی، عام المنفعه و ملی می باشد و این انجمن دارای بودجه ثابت و دولتی نمی باشد به همین جهت این انجمن جهت تأمین هزینه های جاری خود که شامل اجاره محل فعالیت، حقوق کارمندان، اجرای برنامه ها و غیره از کمک های مردمی بخصوص تجار و بازرگانان بهره مند می گردد.

به همین جهت این انجمن تقاضا دارد جهت مشارکت هم جانبه و تحقق اهداف ملی و ایجاد بسترهای مناسب در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور با ارائه کمک های معنوی و مادی خود انجمن را یاری فرمائید.

 

هزینه ثبت نام وخدمات سالانه :

عضو عادی                                                                      400/000 ریال

تجار، بازرگانان                                                                  2/500/000 ریال

شرکت ها و صاحبان صنایع                                                   4/000/000 ریال

 

 

مبلغ ذکر گردیده (هزینه ثبت نام وخدمات) را به حساب انجمن دوستی ایران و رومانی نزد بانک رفاه کارگران به شماره حساب جاری 163671023 شعبه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) کد 184واریز نمایید.