کمیته فرهنگی – هنری

مسئول کمیته

 

آقای دکترحسینعلی رحیمی

 

اهداف و وظایف کمیته فرهنگی – هنری:

 ۱- فراهم کردن زمینه های مبادله هیأت های فرهنگی – هنری؛

 ۲- ایجاد زمینه های لازم برای مبادله برنامه های رادیویی، تلویزیونی، فیلم و موسیقی؛

 ۳- برگزاری جلسات معرفی دانشمندان، شعرا، ادبا و نویسندگان دو کشور؛

 ۴- ترجمه و چاپ آثار و مقالات دانشمندان، نویسندگان، شاعران و هنرمندان دو کشور؛

 ۵- برگزاری نمایشگاههای کتاب، عکس، نقاشی و صنایع دستی؛

 ۶- برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی دو کشور در راستای تحکیم دوستی دو ملت؛

 ۷- طرح پیشنهاداتی مؤثر و مفید در گسترش زبان و ادبیات دو کشور؛

 ۸- برقراری ارتباط با دانشمندان، اساتید، دانشجویان، دانش آموختگان دو کشور؛

 ۹- برگزاری یادمانهای مختلف و اعطاء جوایز ویژه به برجستگان دو کشور؛

 ۱۰- فراهم نمودن شرایط مبادله تیمهای ورزشی و ایجاد تسهیلات برگزاری دوره های آموزشی ورزشی و تبادل دانش فنی مربیان و کمک به تسهیل ایجاد هماهنگی بین فدراسیونهای ورزشی دو کشور؛

 ۱۱- کمک به توسعه گروههای گردشگری بین مردم دو کشور؛

 ۱۲- ارتباط و همکاری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق.